'Uit het dak' met Reken-huis / Parwo

Wat houdt 'uit het dak' in?
In de periode van januari t/m juli van het schooljaar 2013-2014 zijn we met de leerkrachten Monique en Karien van groep 4 van Bs De Vijf Hoeven in Tilburg 'uit het dak' gegaan.
Met uit het dak gaan bedoelen we dat we de rekenmethode niet langer als leidraad hebben genomen, maar we zelf het rekenonderwijs inhoud en vorm hebben gegeven. Gebruik makend van de didactische principes, de lesmaterialen en leermiddelen van Reken-huis / Parwo.

Out of the box en er vol voor gaan!

Waarom?
Omdat we ervan overtuigd zijn dat het rekenonderwijs eigentijdser en effectiever kan. Betekenisvol, ontwikkelingsgericht, met duurzame resultaten en rijke leerrollen voor de leerlingen.
Veel is in deelprojecten al eerder onderzocht en aangetoond. We zijn nu zover dat we voor rekenen / wiskunde dekkend aanbod kunnen realiseren, zeker in de groepen 3,4 en 5.
Met leerkrachten die de handen  uit de mouwen willen steken, lukt dat!
Verder twijfelen we er niet aan dat zo'n insteek - naast een effect op de leerhouding van de kinderen -  ook een positief effect heeft op de klassieke ijkingstoetsen zoals het Cito LVS. Een goede fundering en fasering voorkomt terugval en maakt onbegrepen rekenkunstjes overbodig.

Hoe zijn we aan het werk gegaan?
We hebben de Reken-huis / Parwo didactiek uitgewerkt in 10 leerlijnen.
In de didactiek hebben we ons daarbij sterk gericht op het funderen van de formele kennis. Met name de ontwikkeling van het getalbegrip krijgt veel aandacht (in het ijsbergmodel het' drijfvermogen').
Vakmanschap kan niet zonder goed gereedschap. Er is een uitgekiend pakket leermiddelen ingezet: Rekentafel, Getallenslang, kralensets, enz. 
Materialen waarmee in veel gevallen op handelingsniveau de basis wordt gelegd en subtiel de overgang naar het meer formele rekenen wordt begeleid.
Om dit gerealiseerd te krijgen hadden we tweewekelijks werkoverleg om de lesweken voor te bereiden (leerkrachten en Reken-huis medewerkers).

De gevolgde leerlijnen:
leerlijn 1 - kritisch consument - getalbegrip
leerlijn 2 - van spel tot rekenmodel
leerlijn 3 - van goud tot geld
leerlijn 4 - meten is weten
leerlijn 5 - de tafels gekeerd
leerlijn 6 - vooruit in de methode
leerlijn 7 - met de z.r.m. contexten doorgronden
leerlijn 8 - automatiseren
leerlijn 9 - themalessen WIG
leerlijn 10 - lessen rond tijd

(voor de uitwerking van deze leerlijnen is toegangsrecht nodig)

Wat heeft het project opgebracht?
Voor alle duidelijkheid: er was nog geen positief resultaat op de Cito LVS aan het eind van het schooljaar 2013-2014. Het resultaat ijlt na. Begrijpelijk, als je investeert in drijfvermogen. Wel werd duidelijk dat de automatisering in deze ronde tekort geschoten heeft. We hebben daar met het automatiseringsconcept 'Rekenstraat' inmiddels een krachtige remedie op gevonden.

Het project heeft meer opgebracht dan alleen rekenresultaat. Daarvan getuigen de  interviews die we hielden met zowel leerkrachten als directie:

(de opnames zijn door hun grootte niet volledig doorgekomen bij YouTube; gaan we nog aanpassen!)

Interview met Monique en Karien

Interview met de directie

Verder geven ook deze lesverslagen een goede indruk:

Wil jij met je rekenonderwijs ook  'uit het dak' ?
Laat dan van je horen! We zijn voornemens met een groep scholen een vergelijkbaar project op te zetten. Wie weet kun je aansluiten?!