De Linialles; een droomverhaal

Gespannen gezichten

Hoe zou hij het vinden? Chriet Titulaer, de man die er direct in geloofde. De man die ons ontwerp in de media bracht. De man die hier het eerste exemplaar krijgt uitgereikt.
De eerste LINIALLES, vrucht van onze noeste ontwerp- en PR activiteiten.

en ja, .......... hij vond het prachtig!!

Rijk onderwijsproject
Het verhaal is gestart als een onderwijsproject. Uit frustratie over de onhandigheid van de gewone linialen. Met die lange latten kon je immers geen nette schuine streepjes tekenen boven je staartdeling. Dat probleem moest opgelost.
Daar begon het mee......

Dat moet anders kunnen!
We gingen nadenken over een alternatief voor die standaard 30 cm liniaal.
Een klein en handzaam ding moest het worden. Een vorm die houvast geeft en vlot met een hand bestuurd kan worden. Multifunctioneel: om verkeersborden te tekenen, mooie hoeken te maken, cirkels te construeren, en nog veel meer.
Een liniaal waarmee je alles kunt, een Lini-alles dus!

Geduld en volharding
Wat zijn we er druk mee geweest in onze 4e klas (groep 6) van de Pater van der Geld school, in het schooljaar 1984-1985!
Brainstormen, ontwerpideeën uitwerken, brieven schrijven, enz.
Er ging veel tijd overheen, maar uiteindelijk, toen de groep in de 6e klas zat, kon victorie gekraaid worden:  De Linialles werd uitgegeven!

Leerzame lessen, modern onderwijs
Het waren lessen in: lezen, schrijven, rekenen, handenarbeid, wereldoriëntatie ..... Totaalonderwijs!
De leerlingen als verzamelaars, onderzoekers, ontwerpers, ondernemers, marketeers. Geweldig! Het zijn de leerrollen die een prominente rol zijn gaan spelen in ons werk als onderwijsontwikkelaars. Onbewust zijn we blijkbaar onze tijd vooruit geweest. Het zijn dit soort moderniseringen waar het onderwijs van de toekomst nadrukkelijk om vraagt.

Grote impact
Hoe fantastisch is het dan als zo'n ontwerp wordt uitgegeven en een gigantisch succes wordt! We hebben het samen beleefd. Een feest om mee te maken. Een les in volharden en samenwerken. Voor onszelf en voor de leerlingen. Een ervaring om een leven lang met je mee te dragen. Met een big smile!!

Een dossier om de herinnering levend te houden
Hieronder het Linialles-dossier. Voor wie de foto's wil zien, het ontwerp wil bestuderen, de brieven wil lezen, de krantenartikelen wil bekijken, .........
We hebben ons archiefmateriaal ingescand en uitgestald.
Veel plezier, veel inspiratie!

Het Linialles dossier

Het ontwerp
Hieronder de ontwerpschets met daarop de toelichting op de verschillende functies:

We hebben dit ontwerp met begeleidend schrijven aan een aantal educatieve uitgevers opgestuurd. Er ging ook een brief naar de Rabo-bank. Zij hadden destijds destijds de gewoonte om ieder jaar een leuk ontwerp cadeau te doen aan de basisscholenleerlingen.

Deze brief aan de Rabo schetst mooi hoe het project is opgestart. Lees hem hier.

De ontwerpers:

De brieven aan Chriet Titulaer

Het leidde o.a. tot dit bericht in de Eppo

Reacties van de de uitgevers (mooi lesmateriaal!):

Beet!
Uitgeverij de Ruyter wil de Linialles gaan uitgeven!

De formele afwikkeling
Er wordt een contract opgemaakt (kijk hier voor het hele contract)

P.s. van de opbrengst hebben we niet alleen een schoolreisje kunnen betalen, er bleef nog aardig wat geld over voor  aanschaf van een kast vol techniekmateriaal!

Schoolreisje 
Er wordt een schoolreisje georganiseerd. Hieronder het programma:

Overhandiging van het eerste exemplaar (met taart) aan Chriet Titulaer:

Nog een paar andere foto's:

Op het jeugdjournaal!
We zijn die avond  net op tijd terug op school om het Jeugdjournaal te zien. Ons verhaal is wereldnieuws!
In het regionaal dagblad verschijnt een artikel:

Lees hier het hele artikel.

Naar het gemeentehuis
We worden ook uitgenodigd om de Linialles te laten zien aan de gemeenteraad.
Het krantenbericht hierover:
(hier in PDF formaat)

Verrassende kerstgroet van de uitgever!
In 1992 krijgen we een verrassende kerstgroet van uitgeverij De Ruyter:

Raad eens wat er in de 'kerstboom' zit?!  
Bekijk het hier!

Er blijken inmiddels meer dan 120.000  exemplaren  verkocht te zijn!!
We zijn apetrots!

Waalwijks trots
Nog weer wat later neemt het Waalwijks bedrijf Polyvinyl contact met ons op.
Of zij onze Linialles -  in een speciale uitvoering - mogen gebruiken als jubileumgeschenk.
Maken we geen punt van!

Bekijk hier ook de handleiding!

Tot zover ons verhaal.

En jullie verhaal........??
We zijn benieuwd naar jullie verhalen! Was jij een van de ontwerpers?
Was jij er op een of andere manier bij betrokken?
Wat zijn jouw herinneringen?
Laat van je horen, dan voegen we jouw verhaal hieronder toe!
Zo maken we er samen een mooi dossier van!

Groet, Frans en Lucy Moerlands

Het verhaal van .......... (wordt vervolgd)