Teams stellen pakketten samen

Teams komen naar Reken-huis om Rekenstraat pakketten samen te stellen.

Veel scholen willen extra aandacht geven aan het automatiseren. De methodes bieden te weinig automatiseringsmateriaal. En automatisering is vaak eenzijdig op sommen gericht. Reken-huis zet in op automatisering in alle lagen van abstractie. Van laag niveau tot hoog niveau. Voor leerlingen met dyscalculie, maar ook voor hoogbegaafden.

Rekenstraat blijkt een krachtig automatiseringsconcept: speels, eenvoudig van opzet, motiverend, didactisch diepgaand en prima in de schoolorganisatie in te zetten.

Het brengt scholen naar Reken-huis. Vaak wordt eerst een workshop over automatiseren gevolgd in het cursuslokaal. Daarna wordt in de 'werkruimte' (geheel ingericht op automatisering) in een aantal stappen gewerkt aan een eigen automatiseringspakket.

Een beeld-impressie (met foto's van verschillende teams)

Stap 1- Korte toelichting op de werkwijze.

Stap 2 - Uitzoeken van de Rekenstraatjes; met kleine kaartjes die per domein zijn gebundeld.

Stap 3 - De Rekenstraat-kaarten rapen.

Stap 4 - Bij iedere kaart de bijbehorende dobbelset samenstellen: dobbelbakje, blanco dobbelstenen en dobbelsteen stickers.

Stap 5 - Kaarten en dobbeldoosjes in een brievenbakje leggen. Codestickers op zowel laatje als dobbeldoosje plakken (zorgt dat de spullen niet door elkaar raken). Eventueel ook de Matrix blokstickers op het laatje en op de kaart plakken.

Stap 6 - Naar behoefte sets met fiches samenstellen.

Stap 7 - Bij tijd over: stickers op de dobbelstenen plakken (wordt vaak aan hulpouders uitbesteed; moet netjes gebeuren!)

Stap 8 - Inpakken en wegwezen; De laatjes in dozen mee naar school.

Van hoe ver kun je komen?

Van heel ver. Er zijn scholen die er een schoolreisje aan besteden. Zo deed dat bijvoorbeeld het team van Kompas, een instituut voor Speciaal Onderwijs uit Sint Niklaas, België.
Ze kwamen met een bus onze kant op.
's Morgens hielden we een workshop de fundering van het rekenen,  's middags werd ingezoomd op automatisering, en werden de Rekenstraat pakketten samengesteld.

Kan het ook op locatie?

Het heeft niet onze voorkeur, maar een enkele keer wordt ook op locatie gewerkt. Niet alle stappen kunnen dan doorlopen worden. Veelal blijft het  beperkt tot het volgen van de workshop automatiseren en het uitzoeken van de Rekenstraatjes. De materialen worden later door een afvaardiging van het team in Reken-huis opgehaald.