Rekenstraat in de klas

Rekenstraatjes kunnen je op veel manieren inzetten.

Afhankelijk van het aantal kaarten dat je hebt, de niveaus die je moet bedienen en de organisatievorm.

Hieronder een paar beelden in wisselende situaties, met korte toelichting.

Een hele klas tegelijk aan het werk.
De leerlingen werken In tweetallen. Op de gang staan de Rekenstraatjes in laatjes uitgestald. Leerlingen halen daar zelf nieuwe Rekenstraatjes. Er zijn vooraf afspraken gemaakt over het samenwerken, de tijdsduur, e.d.

De Rekenstraat torens in de gang. Voor alle groepen bereikbaar. De stickers op de laatjes en dobbeldoosjes zorgen dat alles op de juiste plaats terugkomt.

In een tabel is per leerling aangegeven welke Rekenstraatjes ze mogen spelen.Ook wordt duidelijk met wie samengewerkt kan worden.

De leerkracht houdt de handen vrij om te observeren en kleine problemen op te lossen.

Koppeling aan Quickscan resultaten

Om de leerlingen gericht te laten automatiseren is inzet van de Parwo- Quickscan aan te bevelen. De Rekenstraatjes hebben domeinlabels die corresponderen met de Quickscan levels, oftewel de Matrix blokken. In het Matrix-1 blokoverzicht staat bij elk blok aangegeven welke Rekenstraatjes daarbij passen.